GE 900

Model: GE 900

Thời gian lưu điện: 36 giờ.

Dùng cho mô tơ: 300kg – 600kg.

Công suất máy: 900W